Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 09. 17

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Helyi népszavazást legalább 80 választópolgár kezdeményezhet.


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) [1]


[1]

Hatályát vesztette a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján; hatálytalan 2017.09.17-től.