Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, bankszámla-hozzájárulásáról és az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2019. 01. 26- 2020. 02. 20

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § vonatkozásában a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet hatálya a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §

Az illetményalap 2019. évben 50.000 forint.


3. §

Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2019. évben alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


4. §

(1) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya fennállása alatt havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásra (a továbbiakban: hozzájárulás) jogosult.


(2) A hozzájárulást – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – negyedévente utólag, a negyedévet követő hó 5. napjáig kell a köztisztviselő által megjelölt bankszámlára utalni.


(3) A közszolgálati jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a hozzájárulást az utolsó munkában töltött napon, de legkésőbb tizenöt napon belül kell a köztisztviselő által megjelölt bankszámlára utalni.


(4) A hozzájárulás kivételesen készpénzben is kifizethető a hivatali szervezet vezetőjének döntése alapján.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.