Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.23.
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A tervezet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 23. § (1) bekezdésben meghatározott vagyon feletti rendelkezési tilalomnak a Vgtv. 23. § (3) bekezdése szerinti kivételes feloldására vonatkozó rendelkezéseket illeszti be az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása alcímének rendelkezései közé. A felmentés azokat a beépítetlen ingatlanokat érinti, amelyek az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott Lugos-patak partján fekszenek. Települési érdekre tekintettel ugyanis azok tulajdonjogának átruházása indokolt lehet a Vgtv. hivatkozott korlátozó főszabályától eltérően. A vizek, vízi létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását vízügyi tárgyú jogszabályok garantálják, melyek lehetővé teszik a magántulajdon igénybevételét is. Ezért az önkormányzati tulajdon fenntartása nem minden körülmények között szükséges.