Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 16

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.16.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, mely szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.