Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 16

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.16.
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet újraszabályozza a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályainak tárgykörét a rendeletalkotási felhatalmazás, illetve a magasabb szintű jogszabályi rendelkezések keretei között, a helyi sajátosságokhoz igazodóan.