Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 02. 19

Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.02.19.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a települési önkormányzati képviselők részére tiszteletdíjat állapít meg.

(2) A polgármester és az alpolgármester önkormányzati képviselőként tiszteletdíjra nem jogosult.

2. § (1) A települési önkormányzati képviselő tiszteletdíja havi bruttó 20.000.-Ft.

(2) A települési önkormányzati képviselő természetbeni juttatásra nem jogosult.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2007.(V.19.) önkormányzati rendelet.