Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 05. 11

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről


Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet

véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Sorokpolány község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


  1. Háziorvosi körzet


2.§ (1) Sorokpolány Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet és egy házi gyermekorvosi körzetet alkot vegyes praxis keretében.

(2) A körzet székhelye: 9773 Sorokpolány, Fő u. 104.


  1.  Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás


3.§ (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 9700 Szombathely, Szelestey u. 8.


  1. Védőnői körzet


4.§ (1) Sorokpolány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2)  A körzet székelye: 9771 Balogunyom, Rákóczi F. u. 33.

(3) A tanácsadás helye: 9773 Sorokpolány, Fő u. 104.


  1. Fogorvosi körzet


5.§ (1) Sorokpolány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi alapellátás, a gyermekfogászati alapellátás és a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy-egy fogorvosi körzetet alkot.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: Szombathely 09. körzet

(3) A gyermekfogászati körzet székhelye: Szombathely 13. körzet

(4) A fogorvosi ügyelet székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.


  1. Iskola-egészségügyi ellátás


6.§ Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a Sorokpolány, Fő u. 104. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                         Mező Gáborné                                                                       Dr. Varga Krisztina

 polgármester                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. május 10. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző