Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 23- 2016. 11. 23

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló

1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 71.621 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 71.621 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 71.621 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 14.§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„14.§ (2) Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.”


3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6. §     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


7.§      A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


8. §     A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


9.§      A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


10. §   A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


11.§      A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


12.§    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 22. napján kihirdetésre került.                                                                                                  

                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző