Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 7/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 11- 2016. 05. 11

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról,

valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló

7/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében,

236.§ (4) bekezdésében és 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Sorokpolány Község Önkrományzata Képviselő-testületének a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 7/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást átutalással minden év június 20. napjáig kell teljesíteni.”


2.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. május 10. napján.
Dr. Varga Krisztina

jegyző