Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01- 2017. 11. 01


Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 10/A.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„10/A.§ (3) A karácsonyi támogatás a polgármester döntését követő 15 napon belül kerül kifizetésre készpénzben.”


2.§        A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mező Gáborné

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. október 31. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző