Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29- 2017. 03. 29

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

            „30.§ A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban hatósági feladatokat ellátó, felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el.”


2.§        Az Ör. 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.   


3.§        Az Ör. 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.   


4.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 28. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző