Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29- 2017. 03. 29

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.03.29.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:" 3.§ (4) A község közigazgatási területén a 3. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Vasi Ja-Sa Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.) látja el 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig az e rendeletben foglaltak szerint."

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. március 30. napjával.