Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28- 2018. 11. 28

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 105.247.065 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 74.593.432,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 11.789.254,- Ft-ban,

  1. költségvetési kiadásai előirányzatát 105.247.065,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 69.773.475,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 34.220.954,- Ft-ban,

  1. a bevételek és kiadások főösszegét 105.247.065,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 4.819.957,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -22.431.700,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 27. napján kihirdetésre került.    


                                                                                           

                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző