Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (IV 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a

vagyonhasznosítás szabályairól szóló

4/2013. (IV 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontjában,

11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, továbbá a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a által meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§      Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3.§      Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4.§      A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

          Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                    Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző