Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11 - 2022. 05. 11

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.11.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 86.417.722 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 66.444.624 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 19.973.098 Ft-ban

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 177.555.716 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 99.673.075 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 77.882.641 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 204.147.733 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét – 33.228.451-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -57.909.543 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 3A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. § Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12. § Az Ör. 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

13. § Az Ör. 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

14. § Az Ör. 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

15. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2 750 000

0

0

2 750 000

2 750 000

0

0

2 750 000

2 750 000

0

0

2 750 000

2 796 204

0

0

2 796 204

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

108 000

0

0

108 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

69 682

0

0

69 682

69 682

0

0

69 682

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 858 000

0

0

2 858 000

2 858 000

0

0

2 858 000

2 927 682

0

0

2 927 682

2 973 886

0

0

2 973 886

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 322 820

0

0

6 322 820

6 322 820

0

0

6 322 820

6 322 820

0

0

6 322 820

6 855 555

0

0

6 855 555

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

330 000

0

0

330 000

330 000

0

0

330 000

330 000

0

0

330 000

767 046

0

0

767 046

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Külső személyi juttatások

K12

7 002 820

0

0

7 002 820

7 002 820

0

0

7 002 820

7 002 820

0

0

7 002 820

7 972 601

0

0

7 972 601

Személyi juttatások

K1

9 860 820

0

0

9 860 820

9 860 820

0

0

9 860 820

9 930 502

0

0

9 930 502

10 946 487

0

0

10 946 487

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 621 000

0

0

1 621 000

1 621 000

0

0

1 621 000

1 621 000

0

0

1 621 000

1 631 845

0

0

1 631 845

Szakmai anyagok beszerzése

K311

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

960 000

0

0

960 000

960 000

0

0

960 000

960 000

0

0

960 000

1 537 400

0

0

1 537 400

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

965 000

0

0

965 000

965 000

0

0

965 000

965 000

0

0

965 000

1 542 400

0

0

1 542 400

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

175 000

0

0

175 000

175 000

0

0

175 000

194 829

0

0

194 829

244 829

0

0

244 829

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

165 000

0

0

165 000

165 000

0

0

165 000

205 000

0

0

205 000

205 000

0

0

205 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

340 000

0

0

340 000

340 000

0

0

340 000

399 829

0

0

399 829

449 829

0

0

449 829

Közüzemi díjak

K331

2 375 000

0

0

2 375 000

2 375 000

0

0

2 375 000

2 375 000

0

0

2 375 000

3 069 875

0

0

3 069 875

Vásárolt élelmezés

K332

3 475 000

0

0

3 475 000

3 175 000

0

0

3 175 000

3 465 682

0

0

3 465 682

5 557 083

0

0

5 557 083

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 521 000

0

0

1 521 000

1 221 000

0

0

1 221 000

936 689

0

0

936 689

878 264

0

0

878 264

Közvetített szolgáltatások

K335

2 800 000

0

0

2 800 000

2 800 000

0

0

2 800 000

2 803 616

0

0

2 803 616

2 564 616

0

0

2 564 616

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

766 000

0

0

766 000

811 000

0

0

811 000

1 053 600

0

0

1 053 600

1 153 600

0

0

1 153 600

Egyéb szolgáltatások

K337

5 636 000

0

0

5 636 000

5 236 000

0

0

5 236 000

5 248 000

0

0

5 248 000

8 550 026

0

0

8 550 026

Szolgáltatási kiadások

K33

16 573 000

0

0

16 573 000

15 618 000

0

0

15 618 000

15 882 587

0

0

15 882 587

21 773 464

0

0

21 773 464

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 795 000

0

3 000

3 798 000

3 795 000

0

3 000

3 798 000

3 795 000

0

3 000

3 798 000

4 125 166

0

3 000

4 128 166

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

0

10 000

15 000

5 000

0

10 000

15 000

5 000

0

10 000

15 000

2 000

0

4 000

6 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 800 000

0

13 000

3 813 000

3 800 000

0

13 000

3 813 000

3 800 000

0

13 000

3 813 000

4 127 166

0

7 000

4 134 166

Dologi kiadások

K3

21 678 000

0

13 000

21 691 000

20 723 000

0

13 000

20 736 000

21 047 416

0

13 000

21 060 416

27 892 859

0

7 000

27 899 859

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 359 000

0

0

5 359 000

5 359 000

0

0

5 359 000

5 359 000

0

0

5 359 000

5 359 000

0

0

5 359 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 359 000

0

0

5 359 000

5 359 000

0

0

5 359 000

5 359 000

0

0

5 359 000

5 359 000

0

0

5 359 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

1 144 679

0

0

1 144 679

1 144 679

0

0

1 144 679

1 144 679

0

0

1 144 679

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 893 400

0

0

2 893 400

2 893 400

0

0

2 893 400

2 893 400

0

0

2 893 400

2 893 400

0

0

2 893 400

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

Tartalékok

K513

600 617

0

0

600 617

3 896 185

0

0

3 896 185

25 283 248

0

0

25 283 248

24 539 286

0

0

24 539 286

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 094 017

0

0

4 094 017

8 534 264

0

0

8 534 264

29 921 327

0

0

29 921 327

29 177 365

0

0

29 177 365

Működési kiadások összesen

42 612 837

0

13 000

42 625 837

46 098 084

0

13 000

46 111 084

67 879 245

0

13 000

67 892 245

75 007 556

0

7 000

75 014 556

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

11 788 076

0

0

11 788 076

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

81 000

0

0

81 000

81 000

0

0

81 000

81 000

0

0

81 000

3 172 303

0

0

3 172 303

Beruházások

K6

381 000

0

0

381 000

381 000

0

0

381 000

381 000

0

0

381 000

14 960 379

0

0

14 960 379

Ingatlanok felújítása

K71

62 048 609

0

0

62 048 609

62 048 609

0

0

62 048 609

62 048 609

0

0

62 048 609

49 740 627

0

0

49 740 627

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 732 284

0

0

15 732 284

15 732 284

0

0

15 732 284

15 732 284

0

0

15 732 284

13 118 436

0

0

13 118 436

Felújítások

K7

77 780 893

0

0

77 780 893

77 780 893

0

0

77 780 893

77 780 893

0

0

77 780 893

62 859 063

0

0

62 859 063

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

1 638

0

0

1 638

1 638

0

0

1 638

13 199

0

0

13 199

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

1 638

0

0

1 638

1 638

0

0

1 638

13 199

0

0

13 199

Felhalmozási kiadások összesen

78 161 893

78 161 893

78 163 531

78 163 531

78 163 531

78 163 531

77 832 641

77 832 641

Költségvetési kiadások

K1-K8

120 774 730

0

13 000

120 787 730

124 261 615

0

13 000

124 274 615

146 042 776

0

13 000

146 055 776

152 840 197

0

7 000

152 847 197

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 971 947

0

0

1 971 947

1 971 947

0

0

1 971 947

1 971 947

0

0

1 971 947

1 971 947

0

0

1 971 947

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

22 453 000

0

0

22 453 000

22 453 000

0

0

22 453 000

24 268 140

0

0

24 268 140

24 620 070

0

0

24 620 070

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

24 424 947

0

0

24 424 947

24 424 947

0

0

24 424 947

26 240 087

0

0

26 240 087

26 592 017

0

0

26 592 017

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

24 424 947

0

0

24 424 947

24 424 947

0

0

24 424 947

26 240 087

0

0

26 240 087

26 592 017

0

0

26 592 017

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

145 199 677

0

13 000

145 212 677

148 686 562

0

13 000

148 699 562

172 282 863

0

13 000

172 295 863

179 432 214

0

7 000

179 439 214

2. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BÓBITA ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 109 000

0

0

15 109 000

15 109 000

0

0

15 109 000

15 109 000

0

0

15 109 000

15 378 304

0

0

15 378 304

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

384 000

0

0

384 000

384 000

0

0

384 000

384 000

0

0

384 000

384 000

0

0

384 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

126 000

0

0

126 000

126 000

0

0

126 000

126 000

0

0

126 000

122 700

0

0

122 700

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

140 501

0

0

140 501

140 501

0

0

140 501

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 619 000

0

0

15 619 000

15 719 000

0

0

15 719 000

15 759 501

0

0

15 759 501

16 025 505

0

0

16 025 505

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

15 619 000

0

0

15 619 000

15 719 000

0

0

15 719 000

15 759 501

0

0

15 759 501

16 025 505

0

0

16 025 505

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 438 000

0

0

2 438 000

2 438 000

0

0

2 438 000

2 438 000

0

0

2 438 000

2 540 029

0

0

2 540 029

Szakmai anyagok beszerzése

K311

25 000

0

0

25 000

25 000

0

0

25 000

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

240 000

0

0

240 000

240 000

0

0

240 000

304 029

0

0

304 029

328 890

0

0

328 890

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

265 000

0

0

265 000

265 000

0

0

265 000

329 029

0

0

329 029

328 890

0

0

328 890

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

105 000

0

0

105 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

55 853

0

0

55 853

Kommunikációs szolgáltatások

K32

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

200 000

0

0

200 000

160 853

0

0

160 853

Közüzemi díjak

K331

1 450 000

0

0

1 450 000

1 450 000

0

0

1 450 000

1 350 449

0

0

1 350 449

1 676 179

0

0

1 676 179

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

6 370

0

0

6 370

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 000 000

0

0

2 000 000

1 900 000

0

0

1 900 000

1 900 000

0

0

1 900 000

1 610 800

0

0

1 610 800

Egyéb szolgáltatások

K337

260 000

0

0

260 000

260 449

0

0

260 449

250 000

0

0

250 000

300 783

0

0

300 783

Szolgáltatási kiadások

K33

3 810 000

0

0

3 810 000

3 710 449

0

0

3 710 449

3 506 819

0

0

3 506 819

3 587 762

0

0

3 587 762

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

166 340

0

0

166 340

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

4 100

0

0

4 100

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

225 000

0

0

225 000

225 000

0

0

225 000

224 100

0

0

224 100

166 340

0

0

166 340

Dologi kiadások

K3

4 400 000

0

0

4 400 000

4 300 449

0

0

4 300 449

4 259 948

0

0

4 259 948

4 243 845

0

0

4 243 845

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

22 457 000

0

0

22 457 000

22 457 449

0

0

22 457 449

22 457 449

0

0

22 457 449

22 809 379

0

0

22 809 379

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

22 457 000

0

0

22 457 000

22 457 449

0

0

22 457 449

22 457 449

0

0

22 457 449

22 809 379

0

0

22 809 379

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

22 457 000

0

0

22 457 000

22 457 449

0

0

22 457 449

22 457 449

0

0

22 457 449

22 809 379

0

0

22 809 379

3. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

NAPSUGÁR MINIBÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

666 140

0

0

666 140

686 132

0

0

686 132

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

16 000

0

0

16 000

16 200

0

0

16 200

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

682 140

0

0

682 140

702 332

0

0

702 332

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

K1

682 140

0

0

682 140

702 332

0

0

702 332

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

104 000

0

0

104 000

106 351

0

0

106 351

Szakmai anyagok beszerzése

K311

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

330 000

0

0

330 000

330 000

0

0

330 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

Közüzemi díjak

K331

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

420 000

0

0

420 000

396 557

0

0

396 557

Egyéb szolgáltatások

K337

20 000

0

0

20 000

22 527

0

0

22 527

Szolgáltatási kiadások

K33

570 000

0

0

570 000

549 084

0

0

549 084

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

160 000

0

0

160 000

158 373

0

0

158 373

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

160 000

0

0

160 000

158 373

0

0

158 373

Dologi kiadások

K3

1 063 000

0

0

1 063 000

1 040 457

0

0

1 040 457

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

1 849 140

0

0

1 849 140

1 849 140

0

0

1 849 140

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

40 000

0

0

40 000

40 000

0

0

40 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

Beruházások

K6

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 899 140

0

0

1 899 140

1 899 140

0

0

1 899 140

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 899 140

0

0

1 899 140

1 899 140

0

0

1 899 140

4. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 860 640

0

0

18 860 640

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

492 000

0

0

492 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

138 900

0

0

138 900

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

210 183

0

0

210 183

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 701 723

0

0

19 701 723

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 855 555

0

0

6 855 555

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

767 046

0

0

767 046

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

Külső személyi juttatások

K12

7 972 601

0

0

7 972 601

Személyi juttatások

K1

27 674 324

0

0

27 674 324

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 278 225

0

0

4 278 225

Szakmai anyagok beszerzése

K311

35 000

0

0

35 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 166 290

0

0

2 166 290

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 201 290

0

0

2 201 290

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

349 829

0

0

349 829

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

263 853

0

0

263 853

Kommunikációs szolgáltatások

K32

613 682

0

0

613 682

Közüzemi díjak

K331

4 876 054

0

0

4 876 054

Vásárolt élelmezés

K332

5 557 083

0

0

5 557 083

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

878 264

0

0

878 264

Közvetített szolgáltatások

K335

2 564 616

0

0

2 564 616

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 160 957

0

0

3 160 957

Egyéb szolgáltatások

K337

8 873 336

0

0

8 873 336

Szolgáltatási kiadások

K33

25 910 310

0

0

25 910 310

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 449 879

0

3 000

4 452 879

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

2 000

0

4 000

6 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 451 879

0

7 000

4 458 879

Dologi kiadások

K3

33 177 161

0

7 000

33 184 161

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 359 000

0

0

5 359 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 359 000

0

0

5 359 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

1 144 679

0

0

1 144 679

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 893 400

0

0

2 893 400

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

0

0

600 000

Tartalékok

K513

24 539 286

0

0

24 539 286

Egyéb működési célú kiadások

K5

29 177 365

0

0

29 177 365

Működési kiadások összesen

99 666 075

0

7 000

99 673 075

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 828 076

0

0

11 828 076

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 182 303

0

0

3 182 303

Beruházások

K6

15 010 379

0

0

15 010 379

Ingatlanok felújítása

K71

49 740 627

0

0

49 740 627

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 118 436

0

0

13 118 436

Felújítások

K7

62 859 063

0

0

62 859 063

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

13 199

0

0

13 199

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

13 199

0

0

13 199

Felhalmozási kiadások összesen

77 882 641

0

77 882 641

Költségvetési kiadások

K1-K8

177 548 716

7 000

177 555 716

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 971 947

0

0

1 971 947

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

24 620 070

0

0

24 620 070

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

26 592 017

0

0

26 592 017

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

26 592 017

0

26 592 017

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

204 140 733

7 000

204 147 733

5. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 484 218

0

0

16 484 218

16 484 218

0

0

16 484 218

15 854 513

0

0

15 854 513

16 535 595

0

0

16 535 595

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 633 480

0

0

20 633 480

20 633 480

0

0

20 633 480

20 633 480

0

0

20 633 480

22 228 800

0

0

22 228 800

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 910 979

0

0

9 910 979

9 910 979

0

0

9 910 979

11 092 693

0

0

11 092 693

9 654 151

0

0

9 654 151

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

629 705

0

0

629 705

1 259 410

0

0

1 259 410

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

49 298 677

0

0

49 298 677

49 298 677

0

0

49 298 677

50 480 391

0

0

50 480 391

51 947 956

0

0

51 947 956

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

792 000

0

0

792 000

792 000

0

0

792 000

792 000

0

0

792 000

1 801 100

0

0

1 801 100

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

50 090 677

0

0

50 090 677

50 090 677

0

0

50 090 677

51 272 391

0

0

51 272 391

53 749 056

0

0

53 749 056

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 142 032

0

0

1 142 032

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

5 167 663

0

0

5 167 663

6 539 940

0

0

6 539 940

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

5 167 663

0

0

5 167 663

6 539 940

0

0

6 539 940

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

270 000

0

20 000

290 000

270 000

0

0

270 000

270 000

0

0

270 000

157 614

0

0

157 614

Közhatalmi bevételek

B3

5 370 000

0

20 000

5 390 000

5 370 000

0

0

5 370 000

6 537 663

0

0

6 537 663

7 839 586

0

0

7 839 586

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 390 000

0

0

2 390 000

2 390 000

0

0

2 390 000

2 390 000

0

0

2 390 000

2 498 514

0

0

2 498 514

Tulajdonosi bevételek

B404

144 000

0

0

144 000

144 000

0

0

144 000

144 000

0

0

144 000

153 170

0

0

153 170

Ellátási díjak

B405

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

630 355

0

0

630 355

924 790

0

0

924 790

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

14

25

0

0

25

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

748 457

0

0

748 457

995 483

0

0

995 483

Működési bevételek

B4

2 839 000

0

0

2 839 000

2 839 000

0

0

2 839 000

3 912 826

0

0

3 912 826

4 571 982

0

0

4 571 982

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Működési bevételek összesen

58 299 677

0

20 000

58 319 677

58 299 677

0

0

58 299 677

61 922 880

0

0

61 922 880

66 360 624

0

0

66 360 624

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

19 973 098

0

0

19 973 098

19 973 098

0

0

19 973 098

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

19 973 098

0

0

19 973 098

19 973 098

0

0

19 973 098

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

19 973 098

0

0

19 973 098

19 973 098

0

0

19 973 098

Költségvetési bevételek

B1-B7

58 299 677

0

20 000

58 319 677

58 299 677

0

0

58 299 677

81 895 978

0

0

81 895 978

86 333 722

0

0

86 333 722

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

15 686 840

0

7 000

15 693 840

12 201 593

0

-13 000

12 188 593

-5 956 365

0

-13 000

-5 969 365

-8 646 932

0

-7 000

-8 653 932

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-78 161 893

0

0

-78 161 893

-78 163 531

0

0

-78 163 531

-58 190 433

0

0

-58 190 433

-57 859 543

0

0

-57 859 543

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

86 900 000

0

0

86 900 000

90 399 885

0

0

90 399 885

90 399 885

0

0

90 399 885

90 399 885

0

0

90 399 885

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

86 900 000

0

0

86 900 000

90 399 885

0

0

90 399 885

90 399 885

0

0

90 399 885

90 399 885

0

0

90 399 885

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 705 607

0

0

2 705 607

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

86 900 000

0

0

86 900 000

90 399 885

0

0

90 399 885

90 399 885

0

0

90 399 885

93 105 492

0

0

93 105 492

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

86 900 000

0

0

86 900 000

90 399 885

0

0

90 399 885

90 399 885

0

0

90 399 885

93 105 492

0

0

93 105 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

145 199 677

0

20 000

145 219 677

148 699 562

0

0

148 699 562

172 295 863

0

0

172 295 863

179 439 214

0

0

179 439 214

6. melléklet

SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

BÓBITA ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0