Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Sorokpolányi Bóbita Óvodában és Bölcsődében bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek részére intézményi térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.

(2) Az önkormányzat a Sorokpolányi Bóbita Óvodában és Bölcsődében óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek részére intézményi térítési díj ellenében étkeztetést biztosít.”

2. § A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása érdekében Sorokpolányi Bóbita Óvodában és Bölcsődében biztosítja a bölcsődei ellátást.”

3. § (1) A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja

Bölcsődei étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Reggeli

104

Tízórai

82

Ebéd

298

Uzsonna

104

Bölcsődei egész napos (négyszeri) étkezés összesen


587

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.

2. melléklet

3. melléklet
Óvodai étkezés intézményi térítési díja

Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

145

Ebéd

298

Uzsonna

145

Összesen

587

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.