Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását a Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítása és az alább változások teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 3.936.780 Ft
Közhatalmi bevételek: +150.000 Ft
Összes változás: + 4.086.780 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 3.176.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok + 410.280 Ft
Dologi kiadások + 500.500 Ft
Összes változás: - 4.086.780 Ft
Az önkormányzati rendelet módosítására az előterjesztésben részletesen utaltunk.
Sorokpolány, 2022. június 28.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.