Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési bevétel: + 7.969.145 Ft
Felhalmozási bevétel: + 37.424.996 Ft
Finanszírozási bevétel: + 2.154.688 Ft
Összes változás: + 47.548.829 Ft
Kiadások:
Működési kiadások összesen: + 9.811.600 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: + 37.737.229 Ft
Összes változás: - 47.548.829 Ft
Sorokpolány, 2022. október 17.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.