Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (X….) önkormányzati rendelettervezethez
a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról
A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. A költségvetés elfogadásáig a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítható a településműködtetés. Az önkormányzat az átmeneti gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat e rendeletében biztosítja. A rendelettervezet biztosítja továbbá az előirányzatokon belül gazdálkodást a költségvetés elfogadásáig. A rendelet megalkotásának elmaradása működésképtelen helyzetet generálhat az ASP szakrendszerben rendelkezésre bocsátott és előirányzat rögzítés hiánya miatt.
Sorokpolány, 2022. október 19.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.