Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…..) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 februárjában alkotta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendeletben – a 2019 decemberében kötött közszolgáltatói szerződés alapján – 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig a Vasi Ja-Sa Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.) látja el a közszolgáltatást. A Vasi Ja-Sa Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a szerződés megkötése óta eltelt időben történt két infláció és két minimálbér emelés, illetve a gépjárművet csak piaci áron tudja a cég 2022 májusától tankolni. Erre tekintettel szükséges az ügyvezető javaslata alapján a közszolgáltatási díj megemelése, amelyre 2022. július 1. napjától 4.000 Ft + Áfa/m3 díjtételt javasolt. Ennek megfelelően 2022 júliusában módosításra került a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. § (1) bekezdése a következőket szabályozza: „1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.”
A hivatkozott jogszabályhely alapján a 2013. évben alkalmazott díjtétel szabályozható az önkormányzati rendeletben, így a fentieket figyelembe véve a hatályban lévő 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítására teszek javaslatot.
Sorokpolány, 2022. október 19.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.