Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások bevétele: + 2.476.665 Ft
Közhatalmi bevételek + 1.301.923 Ft
Működési bevételek: + 659.156 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés: + 2.705.607 Ft
Finaszírozási bevétel: + 351.930
Összes változás: + 7.495.281 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 1.302.181 Ft
Járulékok és SZOCHO + 115.225 Ft
Dologi kiadások + 6.800.797 Ft
Egyéb működési célú kiadás -743.962 Ft
Beruházási kiadás: +14.579.379 Ft
Felújítási kiadás -14.921.830 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás +11.561 Ft
Finanszírozási kiadás +351.930 Ft
Összes változás: - 7.495.281 Ft
Sorokpolány, 2022. május 3.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.