Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (VI. …..) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete szabályozza a gyermekvédelem helyi szabályait és a gyermekétkeztetési térítési díjat is. Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 2022. május 9-i ülésén döntött a Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde átszervezéséről. A meghozott döntések alapján a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde a gyermekek napközbeni ellátását mini bölcsőde helyett 2022. szeptember 1. napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsőde szolgáltatás formájában biztosítja és a bölcsődei férőhelyet legfeljebb 14 főben állapította meg. A Képviselő-testület elhatározta továbbá, hogy 2022. augusztus 31. napjával a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsődét megszünteti egyesítés beolvadás jogcímen olyan módon, hogy 2022. szeptember 1. napjától a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde a Sorokpolányi Bóbita Óvodába beolvad és az átszervezést követően az intézmény elnevezése Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde elnevezésre módosul.
Ezzel az átszervezéssel a Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde többcélú intézménnyé, óvoda-bölcsőde intézménnyé alakul 2022. szeptember 1. napjával.
A fentieknek megfelelően szükséges volt a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata a rendeletben szereplő intézmények tekintetében. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy szükséges az önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésének, illetve a 4. § (1) bekezdésének módosítása az intézmény elnevezése tekintetében. A térítési díjak változása miatt pedig szükséges a 2. és 3. melléklet módosítása. Az előadottak alapján előkészítettük az önkormányzati rendelet módosítását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorokpolány, 2022. június 14.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.