Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 11.603.398 Ft
Közhatalmi bevételek + 1.059.935 Ft
Működési bevétel +139.247 Ft
Finanszírozási bevétel + 3.462.219 Ft
Összes változás: + 16.264.799 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 50.516 Ft
Járulékok + 966 Ft
Dologi kiadások – 2.966.444 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai – 1.096.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás (Tartalék) +38.865.121 Ft
Beruházások - 657.100 Ft
Felújítások – 22.912.527 Ft
Finanszírozási kiadások + 4.980.267 Ft
Összes változás: + 16.264.799 Ft
Sorokpolány, 2023. május 8.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.