Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 1.716.566 Ft
Finanszírozási bevételek + 5.555.674 Ft
Összes változás: + 7.272.240 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 137.200 Ft
Egyéb működési célú kiadás: +6.785.040 Ft
Felújítás +350.000
Összes változás: +7.272.240 Ft
Sorokpolány, 2023. május 8.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.