Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 13

Olaszfa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017.(VIII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  1. §Helyi népszavazást a település legalább 70 választópolgára kezdeményezhet.
2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Olaszfa, 2017. augusztus 11.


  Landor Gyula                                                                       Biró Tibor

               polgármester                                                                            jegyzőZáradék: E rendelet 2017. augusztus 12-án kihirdetésre került.


Olaszfa, 2017. augusztus 12.


                                                           

                                                                                                        Biró Tibor

                                                                                                           jegyző

Mellékletek