Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.