Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám megálapítás szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 02. 18

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám megálapítás szabályairól szóló rendelet módosításáról1

2023.02.18.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az 51 §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 19. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.