Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 29

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról1

2023.05.29.

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez11

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.