Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 28

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.28.

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és Költségvetési szerveire.

2. § (1) A képviselő-testület a 2021. Évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 223.723.451,- Ft bevétellel, 138.465.455,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 8 főben állapítja meg. A létszámkeretet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdést a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) Az EU-s projekteket e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(14) Irányító szervi támogatások folyósítását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet a 14. melléklet tartalmazza.

(16) A Támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(17) A Támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(18) A Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(19) A helyi önkormányzat pénzmaradványainak kimutatását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(20) A helyi önkormányzat és szervei eredmény kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(21) A vagyonmérleget e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(22) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.