Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.03.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozzák a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó előírásokat.
Az Áht 23. kimondja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
Az Áht 24. § -a értelmében a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a Áht 29/a §-a szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elől. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.
A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.