Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 28

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.28.
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Fenti jogszabályi kötelezettség alapján került a rendelet elfogadásra.