Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.)

önkormányzati rendelet módosításáról
Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§        Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

            „1.§ Az adó éves mértéke 5.000 Ft.”


2.§        Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 25. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző