Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 26- 2016. 11. 26

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

            „30.§ A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban hatósági feladatokat ellátó, jogász végzettségű köztisztviselő látja el.”


2.§        Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 25. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző