Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet a következő 28/A.§-sal egészül ki:

„28/A.§ A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerült halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben, ha a vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárás eredménytelensége miatt a lakosságot érintő, az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettsége elmaradásának veszélye fenyeget.”


2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. december 15. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző