Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12 - 2022. 05. 12

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.12.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 36.243.838 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 20.245.138 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 15.998.700 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai 65.939.587 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 42.312.937 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 23.626.650 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 66.569.918 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -22.067.799 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -7.627.950 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § Az Ör. 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 615 000

0

0

5 615 000

5 562 000

0

0

5 562 000

6 000 000

0

0

6 000 000

6 662 000

0

0

6 662 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

196 000

0

0

196 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

45 000

0

0

45 000

45 000

0

0

45 000

45 000

0

0

45 000

46 045

0

0

46 045

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

53 000

0

0

53 000

73 000

0

0

73 000

73 000

0

0

73 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 810 000

0

0

5 810 000

5 810 000

0

0

5 810 000

6 268 000

0

0

6 268 000

6 977 045

0

0

6 977 045

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 042 000

0

0

2 042 000

2 042 000

0

0

2 042 000

2 042 000

0

0

2 042 000

2 042 000

0

0

2 042 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 050 000

0

0

1 050 000

1 050 000

0

0

1 050 000

900 000

0

0

900 000

650 000

0

0

650 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

645 000

0

0

645 000

645 000

0

0

645 000

645 000

0

0

645 000

349 000

0

0

349 000

Külső személyi juttatások

K12

3 737 000

0

0

3 737 000

3 737 000

0

0

3 737 000

3 587 000

0

0

3 587 000

3 041 000

0

0

3 041 000

Személyi juttatások

K1

9 547 000

0

0

9 547 000

9 547 000

0

0

9 547 000

9 855 000

0

0

9 855 000

10 018 045

0

0

10 018 045

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 647 000

0

0

1 647 000

1 647 000

0

0

1 647 000

1 647 000

0

0

1 647 000

1 647 000

0

0

1 647 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 415 000

0

15 000

1 430 000

1 415 000

0

15 000

1 430 000

1 800 000

0

15 000

1 815 000

2 130 000

0

0

2 130 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 430 000

0

15 000

1 445 000

1 430 000

0

15 000

1 445 000

1 815 000

0

15 000

1 830 000

2 145 000

0

0

2 145 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

350 000

0

0

350 000

250 000

0

0

250 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65 000

0

0

65 000

65 000

0

0

65 000

65 000

0

0

65 000

65 000

0

0

65 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

315 000

0

0

315 000

315 000

0

0

315 000

415 000

0

0

415 000

315 000

0

0

315 000

Közüzemi díjak

K331

605 000

0

0

605 000

605 000

0

0

605 000

605 000

0

0

605 000

605 000

0

0

605 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

720 000

0

0

720 000

720 000

0

0

720 000

720 000

0

0

720 000

720 000

0

0

720 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 006 000

0

0

2 006 000

2 006 000

0

0

2 006 000

2 606 000

0

0

2 606 000

3 022 000

0

0

3 022 000

Szolgáltatási kiadások

K33

4 331 000

0

0

4 331 000

4 331 000

0

0

4 331 000

4 931 000

0

0

4 931 000

5 347 000

0

0

5 347 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 789 000

0

5 000

1 794 000

1 789 000

0

5 000

1 794 000

1 789 000

0

5 000

1 794 000

1 794 000

0

0

1 794 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

150

0

0

150

150

0

0

150

150

0

0

150

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

10 000

30 000

0

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 799 000

0

5 000

1 804 000

1 799 150

0

5 000

1 804 150

1 799 150

0

5 000

1 804 150

1 824 150

0

0

1 824 150

Dologi kiadások

K3

7 875 000

0

20 000

7 895 000

7 875 150

0

20 000

7 895 150

8 960 150

0

20 000

8 980 150

9 631 150

0

0

9 631 150

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 658 400

0

0

1 658 400

1 658 400

0

0

1 658 400

1 658 400

0

0

1 658 400

1 658 400

0

0

1 658 400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 658 400

0

0

1 658 400

1 658 400

0

0

1 658 400

1 658 400

0

0

1 658 400

1 658 400

0

0

1 658 400

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 036 150

0

0

2 036 150

2 036 150

0

0

2 036 150

2 036 150

0

0

2 036 150

2 036 150

0

0

2 036 150

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

270 000

0

370 000

100 000

270 000

0

370 000

100 000

270 000

0

370 000

100 000

270 000

0

370 000

Tartalékok

K513

134 897

0

0

134 897

3 092 856

0

0

3 092 856

2 219 629

0

0

2 219 629

16 952 192

0

0

16 952 192

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 271 047

270 000

0

2 541 047

5 229 006

270 000

0

5 499 006

4 355 779

270 000

0

4 625 779

19 088 342

270 000

0

19 358 342

Működési kiadások összesen

22 998 447

270 000

20 000

23 288 447

25 956 556

270 000

20 000

26 246 556

26 476 329

270 000

20 000

26 766 329

42 042 937

270 000

0

42 312 937

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

1 664 844

0

0

1 664 844

3 913 166

0

0

3 913 166

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

447 688

0

0

447 688

1 054 687

0

0

1 054 687

Beruházások

K6

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

2 112 532

0

0

2 112 532

4 967 853

0

0

4 967 853

Ingatlanok felújítása

K71

16 500 000

0

0

16 500 000

16 500 000

0

0

16 500 000

15 367 400

0

0

15 367 400

14 646 950

0

0

14 646 950

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 454 486

0

0

4 454 486

4 454 486

0

0

4 454 486

4 169 554

0

0

4 169 554

3 954 677

0

0

3 954 677

Felújítások

K7

20 954 486

0

0

20 954 486

20 954 486

0

0

20 954 486

19 536 954

0

0

19 536 954

18 601 627

0

0

18 601 627

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

41 711

0

0

41 711

57 170

0

0

57 170

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

41 711

0

0

41 711

57 170

0

0

57 170

Felhalmozási kiadások összesen

21 354 486

0

0

21 354 486

21 354 486

0

0

21 354 486

21 691 197

0

0

21 691 197

23 626 650

0

0

23 626 650

Költségvetési kiadások

K1-K8

44 352 933

270 000

20 000

44 642 933

47 311 042

270 000

20 000

47 601 042

48 167 526

270 000

20 000

48 457 526

65 669 587

270 000

0

65 939 587

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

630 331

0

0

630 331

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

44 983 264

270 000

20 000

45 273 264

47 941 373

270 000

20 000

48 231 373

48 797 857

270 000

20 000

49 087 857

66 299 918

270 000

0

66 569 918

2. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

7 350 864

0

0

7 350 864

7 350 864

0

0

7 350 864

7 350 864

0

0

7 350 864

7 353 040

0

0

7 353 040

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 137 400

0

0

5 887 000

6 200 675

0

0

5 887 000

6 378 387

0

0

5 887 000

6 495 704

0

0

5 887 000

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

648 761

0

0

648 761

1 297 521

0

0

1 297 521

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

15 758 264

0

0

15 758 264

15 821 539

0

0

15 821 539

16 648 012

0

0

16 648 012

17 416 265

0

0

17 416 265

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

650 000

0

0

650 000

740 980

0

0

740 980

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

16 258 264

0

0

16 258 264

16 321 539

0

0

16 321 539

17 298 012

0

0

17 298 012

18 157 245

0

0

18 157 245

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

260 000

0

0

260 000

260 000

0

0

260 000

260 000

0

0

260 000

260 000

0

0

260 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 440 000

0

0

1 440 000

1 440 000

0

0

1 440 000

1 440 000

0

0

1 440 000

1 040 000

0

0

1 040 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 440 000

0

0

1 440 000

1 440 000

0

0

1 440 000

1 440 000

0

0

1 440 000

1 040 000

0

0

1 040 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

35 000

0

10 000

45 000

35 000

0

10 000

45 000

35 000

0

10 000

45 000

35 000

0

10 000

45 000

Közhatalmi bevételek

B3

1 735 000

0

10 000

1 745 000

1 735 000

0

10 000

1 745 000

1 735 000

0

10 000

1 745 000

1 335 000

0

10 000

1 345 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

250 000

0

0

250 000

330 005

0

0

330 005

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

370 000

100 000

0

470 000

370 000

100 000

0

470 000

0

100 000

0

100 000

0

135 059

0

135 059

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

11

0

0

11

17

0

0

17

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 812

0

0

277 812

Működési bevételek

B4

370 000

100 000

0

470 000

370 000

100 000

0

470 000

250 011

100 000

0

350 011

607 834

135 059

0

742 893

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

18 363 264

100 000

10 000

18 473 264

18 426 539

100 000

10 000

18 536 539

19 283 023

100 000

10 000

19 393 023

20 100 079

135 059

10 000

20 245 138

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 998 700

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 998 700

0

0

15 998 700

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 998 700

0

0

15 998 700

Költségvetési bevételek

B1-B7

18 363 264

100 000

10 000

18 473 264

18 426 539

100 000

10 000

18 536 539

19 283 023

100 000

10 000

19 393 023

36 098 779

135 059

10 000

36 243 838

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-4 635 183

-170 000

-10 000

-4 815 183

-7 530 017

-170 000

-10 000

-7 710 017

-7 193 306

-170 000

-10 000

-7 373 306

-21 942 858

-134 941

10 000

-22 067 799

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-21 354 486

0

0

-21 354 486

-21 354 486

0

0

-21 354 486

-21 691 197

0

0

-21 691 197

-7 627 950

0

0

-7 627 950

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

26 800 000

0

0

26 800 000

29 694 834

0

0

29 694 834

29 694 834

0

0

29 694 834

29 694 834

0

0

29 694 834

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

26 800 000

0

0

26 800 000

29 694 834

0

0

29 694 834

29 694 834

0

0

29 694 834

29 694 834

0

0

29 694 834

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

631 246

0

0

631 246

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

26 800 000

0

0

26 800 000

29 694 834

0

0

29 694 834

29 694 834

0

0

29 694 834

30 326 080

0

0

30 326 080

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

26 800 000

0

0

26 800 000

29 694 834

0

0

29 694 834

29 694 834

0

0

29 694 834

30 326 080

0

0

30 326 080

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 163 264

100 000

10 000

45 273 264

48 121 373

100 000

10 000

48 231 373

48 977 857

100 000

10 000

49 087 857

66 424 859

135 059

10 000

66 569 918

3. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 913 166

3 913 166

(Közművelődés eszközbeszerzés)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 054 687

1 054 687

Beruházások

K6

4 967 853

4 967 853

Ingatlanok felújítása

K71

14 646 950

14 646 950

(Magyar Faluprogram)

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 954 677

3 954 677

Felújítások

K7

18 601 627

18 601 627

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 913 166

1 054 687

4 967 853

Beruházások

K6

3 913 166

1 054 687

4 967 853

Ingatlanok felújítása

K71

14 646 950

3 954 677

18 601 627

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítások

K7

14 646 950

3 954 677

18 601 627

4. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

16 952 192

16 952 192

Céltartalékok

K513

5. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

740 980

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

740 980

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

15 998 700

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 998 700

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzatok és költségvetési szervei

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

6. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

260 000

telekadó

B34

0

Vagyoni tipusú adók

B34

260 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 040 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 040 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 040 000

eljárási illetékek

B36

10 000

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

felügyeleti díjak

B36

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

természetvédelmi bírság

B36

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

építésügyi bírság

B36

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

késedelmi pótlék, talajterhelési díj

B36

35 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 000

7. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2021. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

630 331

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

630 331

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

0

0

ebből: más kormányok

K924

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 13. napjával.