Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12 - 2022. 05. 12

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.12.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 20.612.641 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 20.612.641 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 40.435.172 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 26.509.471 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 13.925.700 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 41.066.418 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -5.896.831 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -13.925.700 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 419 000

0

0

7 419 000

7 419 000

0

0

7 419 000

7 419 000

0

0

7 419 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

47 000

0

0

47 000

47 000

0

0

47 000

47 000

0

0

47 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

0

0

140 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 466 000

0

0

7 466 000

7 466 000

0

0

7 466 000

7 606 000

0

0

7 606 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 042 000

0

0

2 042 000

3 565 520

0

0

3 565 520

3 565 520

0

0

3 565 520

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Külső személyi juttatások

K12

2 752 000

0

0

2 752 000

4 275 520

0

0

4 275 520

4 275 520

0

0

4 275 520

Személyi juttatások

K1

10 218 000

0

0

10 218 000

11 741 520

0

0

11 741 520

11 881 520

0

0

11 881 520

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 482 000

0

0

1 482 000

1 680 058

0

0

1 680 058

1 680 058

0

0

1 680 058

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 325 000

0

15 000

1 340 000

1 325 000

0

15 000

1 340 000

1 325 000

0

15 000

1 340 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 340 000

0

15 000

1 355 000

1 340 000

0

15 000

1 355 000

1 340 000

0

15 000

1 355 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65 000

0

0

65 000

65 000

0

0

65 000

65 000

0

0

65 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

315 000

0

0

315 000

315 000

0

0

315 000

315 000

0

0

315 000

Közüzemi díjak

K331

630 000

0

0

630 000

630 000

0

0

630 000

630 000

0

0

630 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

480 000

0

0

480 000

480 000

0

0

480 000

480 000

0

0

480 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 150 000

0

0

3 150 000

3 150 000

0

0

3 150 000

3 150 000

0

0

3 150 000

Szolgáltatási kiadások

K33

5 410 000

0

0

5 410 000

5 410 000

0

0

5 410 000

5 410 000

0

0

5 410 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 255 000

0

5 000

1 260 000

1 255 000

0

5 000

1 260 000

1 255 000

0

5 000

1 260 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

150

0

0

150

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 285 000

0

5 000

1 290 000

1 285 000

0

5 000

1 290 000

1 285 150

0

5 000

1 290 150

Dologi kiadások

K3

8 350 000

0

20 000

8 370 000

8 350 000

0

20 000

8 370 000

8 350 150

0

20 000

8 370 150

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 893 000

0

0

1 893 000

1 893 000

0

0

1 893 000

1 893 000

0

0

1 893 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

1 296 594

0

0

1 296 594

1 296 594

0

0

1 296 594

1 684 744

0

0

1 684 744

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 189 594

0

0

3 189 594

3 189 594

0

0

3 189 594

3 577 744

0

0

3 577 744

Működési kiadások összesen

24 239 594

0

20 000

24 259 594

25 961 172

0

20 000

25 981 172

26 489 472

0

20 000

26 509 472

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 965 118

0

0

10 965 118

10 965 118

0

0

10 965 118

10 965 118

0

0

10 965 118

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 960 582

0

0

2 960 582

2 960 582

0

0

2 960 582

2 960 582

0

0

2 960 582

Beruházások

K6

13 925 700

0

0

13 925 700

13 925 700

0

0

13 925 700

13 925 700

0

0

13 925 700

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

13 925 700

0

0

13 925 700

13 925 700

0

0

13 925 700

13 925 700

0

0

13 925 700

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 165 294

0

20 000

38 185 294

39 886 872

0

20 000

39 906 872

40 415 172

0

20 000

40 435 172

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 796 540

0

20 000

38 816 540

40 518 118

0

20 000

40 538 118

41 046 418

0

20 000

41 066 418

2. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 001 740

0

0

8 001 740

8 001 740

0

0

8 001 740

8 001 740

0

0

8 001 740

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 709 800

0

0

6 709 800

6 709 800

0

0

6 709 800

6 709 800

0

0

6 709 800

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

1 721 578

0

0

1 721 578

1 796 101

0

0

1 796 101

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

16 981 540

0

0

16 981 540

18 703 118

0

0

18 703 118

18 777 641

0

0

18 777 641

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 481 540

0

0

17 481 540

19 203 118

0

0

19 203 118

19 277 641

0

0

19 277 641

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

0

10 000

25 000

15 000

0

10 000

25 000

15 000

0

10 000

25 000

Közhatalmi bevételek

B3

785 000

0

10 000

795 000

785 000

0

10 000

795 000

785 000

0

10 000

795 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

440 000

100 000

0

540 000

440 000

100 000

0

540 000

440 000

100 000

0

540 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

440 000

100 000

0

540 000

440 000

100 000

0

540 000

440 000

100 000

0

540 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

18 706 540

100 000

10 000

18 816 540

20 428 118

100 000

10 000

20 538 118

20 502 641

100 000

10 000

20 612 641

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

18 706 540

100 000

10 000

18 816 540

20 428 118

100 000

10 000

20 538 118

20 502 641

100 000

10 000

20 612 641

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-5 533 054

100 000

-10 000

-5 443 054

-5 533 054

100 000

-10 000

-5 443 054

-5 986 831

100 000

-10 000

-5 896 831

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-13 925 700

0

0

-13 925 700

-13 925 700

0

0

-13 925 700

-13 925 700

0

0

-13 925 700

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

20 453 777

0

0

20 453 777

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

20 453 777

0

0

20 453 777

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

20 453 777

0

0

20 453 777

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

20 453 777

0

0

20 453 777

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 706 540

100 000

10 000

38 816 540

40 428 118

100 000

10 000

40 538 118

40 956 418

100 000

10 000

41 066 418

3. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

1 684 744

1 684 744

Céltartalékok

K513

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 13. napjával.