Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 04 - 2022. 07. 04

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.04.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 4. napján 15,30 órakor lép hatályba.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók, valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás díja: 4.000 Ft + Áfa/m3