Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.11.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 827.201 Ft
Felhalmozási bevétel + 1.160.000 Ft
Összes változás: + 1.987.201 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 621.452 Ft
Dologi kiadások + 540.000Ft
Tartalék + 802.759 Ft
Beruházás + 22.990
Összes változás: + 1.987.201 Ft
Gyanógeregye, 2022. október 26.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.