Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 859.233 Ft
Közhatalmi bevételek – 400.000 Ft
Működési bevétel + 392.882 Ft
Felhalmozási bevétel + 15.998.700 Ft
Finanszírozási bevételek + 631.246 Ft
Összes változás: + 17.482.061 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 163.045 Ft
Dologi kiadások + 651.000 Ft
Tartalék + 14.732.563 Ft
Felújítás, beruházás + 1.919.994 Ft
Egyéb felhalmozási kiadás + 15.459 Ft
Összes változás: + 17.482.061 Ft
Gyanógeregye, 2022. május 3.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.