Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 74.523 Ft
Maradvány igénybevétel + 453.777 Ft
Összes változás: + 528.300 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 140.000 Ft
Dologi kiadások + 150 Ft
Tartalék + 388.150 Ft
Összes változás: + 528.300 Ft
Gyanógeregye, 2022. május 3.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.