Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.18.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 312.266 Ft
Működési bevétel + 432.970 Ft
Felhalmozási bevétel + 141.362 Ft
Finanszírozási bevétel + 723.225 Ft
Összes változás: + 1.609.823 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások -183.623 Ft
Járulékok – 146.881 Ft
Dologi kiadások – 807.362 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai – 210.000 Ft
Egyéb működési kiadások (tartalék) + 2.957.689 Ft
Összes változás: + 1.609.823 Ft
Gyanógeregye, 2023. május 3.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.