Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.18.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + 453.785 Ft
Maradvány igénybevétel + 1.949.148 Ft
Összes változás: + 2.402.933 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 1.000.150 Ft
Tartalék + 1.049.783 Ft
Beruházások + 353.000 Ft
Összes változás: + 2.402.933 Ft
Gyanógeregye, 2023. május 3.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.