Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01- 2019. 09. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításárólNemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

 Gyanógeregye és Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1.§        Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§        E rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.

         
Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2019. augusztus 1. napján 18, 25 órakor kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző