Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07- 2021. 10. 07

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételei előirányzatát 34.627.518 Ft-ban,
  • aa) működési bevételi előirányzatát 27.984.439 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 6.643.079 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadásai előirányzatát 79.990.009 Ft-ban,
  • ba) működési kiadási előirányzatát 33.510.009 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 46.480.000 Ft-ban,
 • c) a bevételek és kiadások főösszegét 80.920.280 Ft-ban
  • ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -5.885.570 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -39.836.821 Ft-ban,

  állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 8. napjával.