Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja 29.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.