Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás helyi működési rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás helyi működési rendjéről

2023.01.01.

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ában, valamint a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Kormányrendelet 4.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemeskolta Község Önkormányzata közigazgatási területén a közvilágítás 23.00 órától 04.00 óráig nem üzemel.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.