Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 03. 03

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.03.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Sorszám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

1/ / /

Községháza

KOSSUTH 30.

2376

32

2.

99/ 2/ /

általános iskola

Szabadság utca 53.

648

100

3.

110/ / /

Orvosi rendelő

Szabadság utca 65

1102

100

4.

111/ / /

Tűzoltóság

Szabadság utca 87.

74

100

5.

157/ / /

Sporttelep

NéVTELEN

5972

100

6.

159/ / /

Sportcsarnok

PETőFI

2076

100

7.

170/ / /

Kultúrház

Szabadság utca

956

100

8.

253/ 1/ /

általános iskola

KOSSUTH 75

13077

25

9.

253/ 3/ /

Orvosi rendelő

KOSSUTH 73

4273

21

10.

/ / /

Szennyvízcsatorna

NéVTELEN

100

11.

155/ / /

BEÉPÍTETLEN TERÜLET

PETőFI 2.

4543

100

12.

173/ 8/ /

Közterület

NéVTELEN

3097

100

13.

247/ 1/A/ 3

Lakóház, udvar - társasház

KOSSUTH 79.

4623

17

14.

247/ 5/ /

Beépítetlen terület

NéVTELEN

509

17