Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2021. (….) önkormányzati rendelettervezethez

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Bevételek változása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 929.338 Ft

Közhatalmi bevételek + 900.000

Felhalmozási bevétel +2.028.445 Ft

Összes változás: + 3.857.783 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 450.000 Ft

Dologi kiadások + 1.259.717 Ft

Tartalék + 2.148.066 Ft

Összes változás: + 3.857.783 Ft

Nemeskolta, 2021. szeptember 30.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.