Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2022. 01. 01
a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (XI….) önkormányzati rendelettervezethez
a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. A költségvetés elfogadásáig a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítható a településműködtetés. Az önkormányzat az átmeneti gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat e rendeletében biztosítja. A rendelettervezet biztosítja továbbá az előirányzatokon belül gazdálkodást a költségvetés elfogadásáig. A rendelet megalkotásának elmaradása működésképtelen helyzetet generálhat az ASP szakrendszerben rendelkezésre bocsátott és előirányzat rögzítés hiánya miatt.
Nemeskolta, 2021. november 4.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.