Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról,
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
A Jat. 18. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.”
A felülvizsgálat alapján javasolt új rendelet elfogadása a jelenlegi hatályos rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, annak többszöri módosítása és az ingatlan-nyilvántartási adatok áttekintése okán.
A rendelet részletesen szabályozza az önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek feletti rendelkezési jog gyakorlását, a versenyeztetése és pályáztatásra, a vagyonhasznosításra vonatkozó szabályokat. A mellékletek rögzítik az önkormányzati vagyonelemeket és a vagyonkezelésbe átadott ingatlanok jegyzékét.
Nemeskolta, 2021. október 28.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.